Önkéntes egyetemista szervezőcsapatunkkal a középiskolások pályaválasztását kívánjuk segíteni, ezzel betöltve az egyetemi-főiskolai felvételi előkészítők hiánya által hagyott pályaorientációs űrt; emellett az egyes tudományterületek iránt érdeklődő tanulók számára szeretnénk egyszerre szórakoztató és szakmai programokat szervezni.

Szakmai (pályaorientációs) programunk hazánkban hiánypótló, hiszen a pályaválasztás és az egyetemi jelentkezés előtt álló középiskolások nem részesülnek szervezett keretek között megfelelő és hiteles tájékoztatásban a felsőoktatásról, valamint az egyes tudományterületekről, későbbi munkalehetőségekről – így sok esetben a megalapozott választáshoz szükséges információk hiányában, nagyrészt a „sötétben tapogatózva” kényszerülnek döntést hozni.

Fontosnak tartjuk és tartottuk, hogy táborainkban-programjainkon ne egyetemi oktatók, hanem egyetemisták-szakkollégisták és végzett frissdiplomások (fiatal felnőttek) mutassák be az egyes tudományterületeket, tartsanak foglalkozásokat; kompetenciájukkal, kreativitásukkal példát mutatva a fiatalabbaknak, ezzel ösztönzőleg hatva rájuk. Így a középiskolások a generációs szakadék akadálya nélkül, kortárs közegben szerezhetnek új, hasznos ismereteket.

Mindenkori témáink között külön hangsúlyt fektetünk a demokrácia és a társadalmi felelősségvállalás kérdésköreire is, szenzitivitási tréningeken, élménypedagógián, jelnyelven és egyéb szakmai és fakultatív programokon keresztül.  Mindemellett célunk a szakkollégiumi eszme, a demokratikus, önirányította, szakmai célokkal bíró közösségek bemutatása és népszerűsítése a táborban résztvevők körében, mint a tehetséggondozás egyik legfontosabb alapköve.

„A Középiskolások Szabadegyeteme egyszerre megerősít, elbizonytalanít és kíváncsivá tesz, szélesíti a látókört.”

E küldetésünk formális keretét adja a 2015-ben megalakult Középiskolások Szabadegyeteme Egyesület .