Támogatóink

A Rektori Kabinet az oktatási és kutatási alaptevékenység rektori irányítási, szakmai felügyeleti, stratégiaalkotási hatásköreiben működik közre, ennek keretében feladatkörébe tartozik az oktatásfejlesztés, a tehetséggondozás, a tudománypolitika, a nemzetközi kapcsolatok ápolása, fejlesztése, a minőségpolitika és minőségfejlesztés, a diplomás pályakövetés, az adat- és stratégiai információkezelés, az egyetemi Alumni, az összegyetemi PR és kommunikációs tevékenység, valamint az „Eötvös” Művészeti Együttes tevékenységének rektori szintű megszervezése. A rektori támogatásnak köszönhetően támogatjuk szervezőink szállásköltségeit.

http://www.emet.gov.hu/
Az Emberi Erőforrás támogatáskezelő 'Fiatalok a Családok évében' kiírásra benyújtott és támogatást nyert pályázatunkon keresztül támogatásban részesítette Egyesületünk szakmai programsorozatát 2018-ban. A 2019-es és 2020-as évben a 'Több leszel, ha teszel!' önkéntességet népszerűsítő pályázati kiírásán nyert programunk támogatást.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával hozzájárult több hátrányos helyzetű táborozó kedvezményes részvételéhez, valamint az Egyesületünk eszközpark fejlesztéséhez és a programsorozatunk megvalósításához.
A Magyar Ügyvédi Kamara köztestület, az ügyvédek országos szervezete, amely önálló ügyintéző szervezettel és költségvetéssel rendelkezik. Támogatásukkal több táborozó kedvezményes részvételét tették lehetővé a 2018-as és 2020-as Középiskolások Szabadegyetemén.
A Magyar Országos Közjegyzői Kamarát (MOKK) a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény hozta létre, amely előírta, hogy az országos kamarát és a területi kamarákat a törvény hatálybalépését követő (1991. november 1.) három hónapon belül meg kell alakítani. Ilyen előzmények után a MOKK – a magánközjegyzők tevékenységének megkezdésével egyidejűleg – 1992. január 1. napján alakult meg. Támogatásukkal több táborozó kedvezményes részvételét tették lehetővé a Középiskolások Szabadegyetemén.
Az E.ON Hungária támogatásban részesítette a 2021-ben megrendezett Középiskolások Szabadegyeteme és a Szabadegyetem Plusz '21 táborainkat.
A Nemzeti Együttműködési Alap 'Civil szervezetek működési célú támogatása 2018' pályázat keretében működési támogatásban részesítette Egyesületünket.

www.nka.hu
A Nemzet Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumához benyújtott két sikeres pályázat révén támogatásban részesítette 2019-ben és 2020-ban rendezendő táborainkat. Ezzel lehetővé tette a magasabb színvonalú és a rászorulók számára kedvezményes tábordíj biztosítását.
A Budapesti Közjegyzői Kamara anyagilag és szellemileg támogatja 2019-es és 2020-as táborainkat, lehetővé téve hátrányos helyzetű diákok kedvezményes részvételét, valamint szakmai spektrumunk további bővítését.
18. kerületben bejegyzett és működő szervezetként a kerületi önkormányzat működési támogatást nyújtott, valamint támogatta Egyesületünk szakmai programját is.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar támogatásával a karon tanuló önkénteseink kedvezményes részvétele vált lehetővé.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar támogatást biztosított Szabadegyetem Plusz '19 táborunkra.