Támogatóink

A Rektori Kabinet az oktatási és kutatási alaptevékenység rektori irányítási, szakmai felügyeleti, stratégiaalkotási hatásköreiben működik közre, ennek keretében feladatkörébe tartozik az oktatásfejlesztés, a tehetséggondozás, a tudománypolitika, a nemzetközi kapcsolatok ápolása, fejlesztése, a minőségpolitika és minőségfejlesztés, a diplomás pályakövetés, az adat- és stratégiai információkezelés, az egyetemi Alumni, az összegyetemi PR és kommunikációs tevékenység, valamint az „Eötvös” Művészeti Együttes tevékenységének rektori szintű megszervezése. A rektori támogatásnak köszönhetően támogatjuk szervezőink szállásköltségeit.
Az Emberi Erőforrás támogatáskezelő 'Fiatalok a Családok évében' kiírásra benyújtott és támogatást nyert pályázatunkon keresztül támogatásban részesítette Egyesületünk szakmai programsorozatát.
A Magyar Ügyvédi Kamara köztestület, az ügyvédek országos szervezete, amely önálló ügyintéző szervezettel és költségvetéssel rendelkezik. Támogatásukkal több táborozó kedvezményes részvételét tették lehetővé a 2018-as Középiskolások Szabadegyetemén.
A Magyar Országos Közjegyzői Kamarát (MOKK) a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény hozta létre, amely előírta, hogy az országos kamarát és a területi kamarákat a törvény hatálybalépését követő (1991. november 1.) három hónapon belül meg kell alakítani. Ilyen előzmények után a MOKK – a magánközjegyzők tevékenységének megkezdésével egyidejűleg – 1992. január 1. napján alakult meg. Támogatásukkal több táborozó kedvezményes részvételét tették lehetővé a Középiskolások Szabadegyetemén.
Az MVM csoport támogatásának köszönhetően több hátrányos helyzetű táborozó vehet részt kedvezményesen a táborunkban.
A Nemzeti Együttműködési Alap 'Civil szervezetek működési célú támogatása 2018' pályázat keretében működési támogatásban részesítette Egyesületünket.
A Nemzet Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumához benyújtott pályázatunk révén támogatásban részesítette 2019-ben rendezendő táborainkat.
A Budapesti Közjegyzői Kamara anyagilag és szellemileg támogatja 2019-es táborainkat.