Egyesületünk céljának tekinti a hátrányos helyzetű tanulók aktív társadalmi részvételének elősegítését és lehetőségeik bővítését, támogatását. Ennek megfelelően Szabadegyetemünkön is lehetőséget biztosítunk, hogy ezen tanulók kedvezményes, 19.500 Ft-os áron részt vehessenek a táborban. Ehhez nem is kell semmi mást tenni, mint a hátrányos helyzetet és annak okát jelezni a jelentkezési űrlapon, illetve ezt követően a hátrányos helyzetre vonatkozó igazolást elküldeni a kozepiskolasok.szabadegyeteme@gmail.com címre.

A tábor szervezői a beérkező igények sorrendjében és a rendelkezésre álló pályázati források figyelembevételével döntenek ezen jelentkezők támogatásáról.

A fentieknek megfelelően a táborban való részétel támogatása szempontjából hátrányos helyzetűnek minősül aki:

a) tartósan beteg (a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak való megfelelést igazolva),
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül*, vagy
e) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

*Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) a nyugdíjminimum összegének 140 %-át,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek 23. életévét még nem töltötte be és nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy 25. életévét még nem töltötte be és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul;
b) a nyugdíjminimum 130 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon / hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog/ értéke nem haladja meg
a) külön-külön számítva a nyugdíjminimum összegének húszszorosát, vagy
b) együtt számítva a nyugdíjminimum összegének hetvenszeresét.)

A tábordíjak megszabásakor igyekszünk figyelembe venni a több hasonló korú gyermeket nevelő családok anyagi nehézségeit, így testvérek jelentkezése esetén fejenként 10% kedvezményt tudunk biztosítani.