Mindkét szakkollégium céljának tekinti a hátrányos helyzetű tanulók aktív társadalmi részvételének elősegítését és lehetőségeik bővítését, támogatását. Ennek megfelelően Szabadegyetemünkön is lehetőséget biztosítunk, hogy ezen tanulók kedvezményes, 10.000 Ft-os áron részt vehessenek a táborban. Ehhez nem is kell semmi mást tenni, mint a hátrányos helyzetet, annak okát jelezni a jelentkezési lapon, és az azt tanúsító hivatalos dokumentumot csatolva elküldeni jelentkezésüket. A tábor szervezői a beérkező igények sorrendjében és a rendelkezésre álló pályázati források figyelembevételével döntenek ezen jelentkezők támogatásáról.

A fentieknek megfelelően a táborban való részétel támogatása szempontjából hátrányos helyzetűnek minősül

1. az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőrõl, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikérõl vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

2. a nevelésbe vett gyermek.

3. nagycsaládban (három vagy több gyermek) nevelkedő tanuló

4. egyedülálló szülő által nevelt gyermek