Egyesületünk céljának tekinti a hátrányos helyzetű tanulók aktív társadalmi részvételének elősegítését és lehetőségeik bővítését, támogatását. Ennek megfelelően Szabadegyetemünkön is lehetőséget biztosítunk, hogy ezen tanulók kedvezményes áron részt vehessenek a táborban. A beérkező és alapos igények számától függően a tábordíjból 25-33% kedvezményt tudunk biztosítani. Ehhez nem is kell semmi mást tenni, mint a hátrányos helyzetet és annak okát jelezni a jelentkezési űrlapon, illetve ezt követően a hátrányos helyzetre vonatkozó igazolást elküldeni a kozepiskolasok.szabadegyeteme@gmail.com címre. 

A tábor szervezői a beérkező igények sorrendjében és a rendelkezésre álló pályázati források figyelembevételével döntenek ezen jelentkezők támogatásáról. A pontos összegről az elbírálások után, előreláthatólag június első felében küldünk értesítést e-mailben.

A fentieknek megfelelően a táborban való részétel támogatása szempontjából hátrányos helyzetűnek minősül aki:

a) tartósan beteg (a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fa) alpontjában foglaltaknak való megfelelést igazolva),
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül*, vagy
e) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

*A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdése értelmében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) a nyugdíjminimum összegének 145 %-át,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek 23. életévét még nem töltötte be és nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy 25. életévét még nem töltötte be és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult;
b) a nyugdíjminimum 135 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon / hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog/ értéke nem haladja meg
a) külön-külön számítva a nyugdíjminimum összegének hússzorosát, vagy
b) együtt számítva a nyugdíjminimum összegének hetvenszeresét.)

A tábordíjak megszabásakor igyekszünk figyelembe venni a több hasonló korú gyermeket nevelő családok anyagi nehézségeit, így testvérek jelentkezése esetén fejenként 10% kedvezményt tudunk biztosítani.